0931 939 453

Kết nối với chúng tôi: 
  • jp
  • vi
  • English

Giới thiệu nhân sự

 GIỚI THIỆU NHÂN SỰ
Các nghiệp vụ:
Từ cơ sở Dữ liệu đang có, lựa chọn và chiêu mộ ứng viên phù hợp nhu cầu khách hàng
Phương thức tuyển dụng theo tiêu chuẩn riêng, cung cấp nhân lực sau đào tạo
Quy trình nghiệp vụ:
Thực Tích:
Giới thiệu nhân sự: Quản lý chất lượng và quản lý sản xuất cho công ty Nhật chuyên sản xuất linh kiện điện tử
MPBPO.COM.VN